istorijat 3 bigdobrodosliornament

Овај сајт је покушај (надамо се успешан) да се наша школа представи као једна савремена и модерна васпитно - образовна установа, али такође и као школа са богатом историјом и дугом традицијом
ornament, која се пажљиво чува и негује.Истовремено смо имали жељу да помогнемо у намери да Ковиљ постане једна од значајнијих тачака на туристичкој карти Војводине, што му по својим културно - историјским споменицима и природним богатствима свакако и припада.

Обавештење о реализацији наставе

Поштовани родитељи,  

У циљу обезбеђивања адекватних услова за реализацију наставе током школске 2020/21. године, а имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, потребно је да одаберете наставни модел са којим сте сагласни (похађање наставе у школи или на даљину).

Прослеђујемо Вам Стручно упутство за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21. годиниМинистарства просвете, науке и технолошког развоја и Препоруке за безбедан повратак у школе (Упутство о мерама заштите), те Вас молимо да се са прилозима упознате.

У складу са предлогом Педагошког колегијума и одлуком Наставничког већа, а на основу резултата Ваших одговора обавестићемо Вас о свему благовремено.

Како би све потребне одлуке биле донете на време, молимо Вас да ми своју одлуку на питање о изабраном моделу остваривања наставе у школској 2020/2021. години проследите путем имејла или вибера најкасније до 20. августа 2020. године (до краја дана).  
Довољно је да пошаљете име и презиме ученика и да ли ће у току септембра похађати наставу у школи (како Наставничко веће и Педагошки колегијум одреди) или на даљину.

Упутство о мерама заштите (кликните овде)

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020 2021 (кликните овде)

ОБАВЕШТЕЊЕ - БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

besplatni udzbenici 660x330 680x450ОБАВЕШТЕЊЕ - БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

РОК ЗА ПРИЈАВУ И ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЈЕ ПРОДУЖЕН, РОДИТЕЉИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ, А НИСУ ПРЕДАЛИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОГУ ТО УРАДИТИ

ОД 22.06.2020. ДО 26.06.2020.године  

Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике за школску 2020/2021. годину.

Критеријуми за добијање бесплатних уџбеника су исти као и претходних година, а то су:

- примаоци новчане социјалне помоћи – потребна копија Решења;

- треће или свако наредно рођено дете које је у систему школавања - потребна потрврда (средња школа, факултет), за ученике који су у нашој школи само навести који разред похађају;

- ученици који раде по индивидуалном образовном програму, ИОП-1 или ИОП-2

- ученици који не раде по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (Брајево писмо, увећан фонт, електронска форма).

Потребно је да се родитељи који испуњавају услове пријаве у школу и донесу потребну документацију.

Ученици у том комплету не добијају уџбенике из ликовног, музичког, технике и технологије, информатике, и другог страног језика (немачки језик).

Обавештење о бесплатним уџбеницима

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, и ове године Министарство просвете ће по одлуци Владе Републике Србије обезбедити бесплатне уџбенике и то:
1. група - примаоци новчане социјалне помоћи
2. група - ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који образовање стичу по индивидуалном плану) и ученике који образовно - васпитни рад не остварују по индивидуално образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).
3. група - ученицима који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
1. група - Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи
2. група - за ученике са сметњама и инвалидитетом документација није потребна, школа је поседује у својој архиви
3. група - за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) за свако дете потребно је приложити потврду да је ученик. Уколико су старија деца ученици наше школе за њих није потрбно достављати потврду, али је потребно извршити пријаву у библиотеци.
Уџбеници који су бесплатни су следећи:
1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет.
2) у другом циклусу основног образовања и васпитања за предмете математика, српски језик и књижевнот/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Напомена: За будуће прваке који испуњавају неке од ових услова, такође су дужни да доставе документацију из разлога што за њих бесплатне уџбенике обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Сви остали будући прваци такође ће добити бесплатне уџбенике од стране Града Новог Сада.
Потребну документацију предати у секретаријат школе до 29. 5. 2020 у термину од 8:00 - 12:00 часова.