Технички подаци

tehnicki 1 big

tehnickitekst

Школска зграда саграђена је 1971. године, има осамнаест учионица од коиjх седам кабинета: информатички, физички, хемиjски, ликовни, музички, технички, биолошки и сала за физичко васпитање.

За ученике школе ''Милан Петровић'' адаптиране су 2 учионице за 4 комбинована одељења. Наша школа има библиотеку са фондом од око 9500 кига. У школском дворишту се налазе терен за мали фудбал и рукомет, кошарку, атлетска стаза. Наставни процес се одвија у две смене. Школске године 2005/6. школу похађа 494 ученика. Од 35 запослених у настави структура је: 16 професора, 16 наставника и 3 учитеља