За родитеље

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА И СТАРАТЕЉА

 Родитељ или старатељ је дужан да:

 • континуирано прати понашање, учење и успех свог детета током целе године, а не само пред крај полугодишта или школске године
 • долази на родитељске састанке
 • сарађује са одељењским старешином – треба благовремено обавестити о изостанцима ученика и упознати са индивидуалним карактеристикама детета
 • изостанке са часова оправда у  року од 8 дана, у супротном изостанци  ће бити третирани као неоправдани
 • поштује личност и ауторитет наставника и осталих радника школе и да то пренесе на своје дете
 • поштује кућни ред школе и налоге дежурног наставника  
 • придржава се  термина предвиђеног за индивидуалне разговоре, изузев нечег хитног и неодложног о чему обавештава главног дежурног наставник
 • долази уредан, чист  и прикладно одевен  (не сме  се долазити нападно нашмикан, у кратким сукњама, шортсевима, папучама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи, тренеркама, нити у одећи са дубоким изрезом)
 • при уласку у школу дежурном ученику или наставнику покаже испаву ради идентификације или службени позив

Родитељима је забрањено:

 • задржавање  у ходницима школе,улазак у зборницу, учионицу  ометање рада у току наставе
 • захтевање необјективне оцене у току, а посебно на крају школске године
 • конзумирање цигарета у школском дворишту и школи