За ученике

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Ученици су обавезни да:

 • редовно похађају наставу и редовно извршавају све школске  обавезе
 • поштују друге ученике и све запослене у школинегују и развијају позитивне особине личности
 • негују толеранцију и поштују различитост
 • воде рачуна о сопственој безбедности и безбедности других, међусобно се поштују и штите
 • нађене ствари које су туђе власништво одмах проследе дежурној теткици на  главном улазу у школу
 • у школу  долазе  чисти, уредни  и у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији (не сме се долазити нападно нашминкан, налакираних ноктију, у кратким сукњама, шортсевима, папучама, кратким мајицама, мајицама на бретеле, прозирној одећи,  нити у одећи са дубоким изрезом)
 • у школу улазе у реду, без гурања и трчања по ходницима школе (ученици млађих разреда улазе  на главни улаз, а старији на улаз са  спортских терена)
 • у школу  долазе на време (неоправдано кашњење се евидентира као неоправдан изостанак)

Понашање за време наставе:

 • ученици млађих разреда чекају почетак наставе у својим учионицама и на својим местима
 • ученици старијих разреда у реду испред кабинета чекају долазак наставника и почетак часа
 • за време трајања часа не омета се настава, не конзумира се пиће  и храна  
 • за време часа забрањено је задржавање у кухињи, ходницима и на степеништу
 • забрањено је коришћење мобилних телефона и  других електронских уређаја за комуникацију (наставник има право да одузме телефон или други уређај и да га проследи у  педагошко-психолошку службу, где ће бити све док га  родитељ не преузме)
 • забрањено је коришћење пушкица и других начина преписивања

Строго је забрањено и кажњиво:

 • доношење у школу оруђа и оружја којима се могу повредити други (бодежи, свако друго сечиво, ланци, боксери, палице...)
 • доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у школи и дворишту школе, на екскурзији, настави у природи и свим  посетама које организује школа
 • употреба пиротехничких  средстава у објекту и дворишту школе и свим посетама које организује школа
 • свако физичко насиље (туча, штипање, пљување, чупање, шамарање, шутирање...)
 • психичко насиље (омаловажавање, занемаривање, називање погрдним именима, застрашивање, уцењивање, манипулисање, изнуђивање, отимање новца, ужине и осталих ствари)
 • социјално насиље (искључивање из групе, добацивање, претње, вређање и омаловажавање ученика на основу материјалне и социјалне, националне, расне, верске и полне припадности)
 • сексуално насиље (показивање порнографског материјала, интимних делова тела,  свлачење)
 • електронско насиље (злоупотреба фотографисања, снимања мобилним телефоном, слање узнемиравајућих порука и позива, снимање физичких обрачуна)
 • дописивање и преправљање оцена и других података у дневнику као и у ђачкој књижици
 • уништавање школске имовине, писање по зидовима, шарање по столовима и столицама и слично
 • пењање на  кров школе, као и прескакање ограде дворишта школе и летњих учионица
 • бацање отпадака по ходнику и дворишту школе
 • окупљање и задржавање у школским тоалетима