Историјат школе

istorijat 1 big

istorijatskoletekst

Мало насеље под називом Кабол (Ковиљ) забележено је још у ХII веку. За Ковиљ су постојали називи стари и нови Ковиљ, односно, Шанац-Доњи Ковиљ и Гори Ковиљ, који су се задржали до данас.

Постоје подаци да су још од 1526 године у Војводини постојале народне, манастирске и парохијске школе.

У Шанцу (доњи Ковиљ) забележена је "Српска народна школа" од 1735.-1740. године, а у Горњем Ковиљу оваква школа се помиње од 1740. године. Школе нису егзистирале у континуитету.

Сигурнији подаци о постојању основне школе у Ковиљу, у пуном континуитету, везани су за почетак XIX века/до данаших дана.

После I светског рата постоји четвороразредна основна школа са још два продужна разреда-пети и шести, који су усмеравали децу на занатска занимања.

Након II светског рата, поред четвороразредне, оснива се и нижа гимназија са три разреда. Школа ће Законом из 1954. године прерасти у осмогодишу школу.

Све школе ове намене 1958. године Законом добијају заједнички назив - основна школа у осмогодишем трајању, а на једној од седница школског одбора исте године, наша школа добија свој трајни назив Основна школа "Лаза Костић".

Име је добила по суграђанину и великану српске књижевности - Лази Костићу.