Избор уџбеника 2023/24

 

 

                                                                       ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ”

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички комплет;

ћирилица

  650-02-00330/2022-07 од 2023.

Буквар 1,2,3уџбеник за први разред основне школе

Ивана Цмиљановић Косовац
Читанка 1 за први разред основне школе Маја Димитријевић

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ”

Математика 1,2 уџбеник и Математика 1,2 радна свеска,;

ћирилица

Нела Малиновић Јовановић

Јелена Малиновић

650-02-00393/2018-07 од 2019/2020.

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„АКРОНОЛО”

My Disney Stars and Heroes 1

енглески језик за први разред основне школе, први страни језик, прва година учења

Tessa Lochowski 650-02-00553/2022-07 од 27.1.2023.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ”

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник и радна свеска за први разред основне школе,

ћирилица

Јелена Љубинковић 650-02-00309/2022-07 од 2023.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ”

Музичка култура 1

уџбеник за први разред основне школе

ћирилица

Маја Обрадовић 650-02-00374/2019-07 од 2019/2020.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ”

Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе;

Ћирилица

Славица Младеновић Ивановић

Снежана Илић

2169-3/2018.

Ликовно коферче

додатно наставно средство

Ликовница

 
“ВУЛКАН ЗНАЊЕ” Дигитални свет

Арпад Пастор

Гордана Рацков

1098-3/2020.

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК

за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00150/2019-07

од 21.5.2019.

Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

Латиница

уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић Шошо

Српски језик, дигитални уџбеник за други разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Владимир Вукомановић Растегорац,

Вишња Мићић

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„АКРОНОЛО”

New English Adventure – Starter B,

енглески језик за други разред основне школе

Tessa Lochowski,

Cristiana Bruni

650-02-00436/2018-07

од 11.4.2019.

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00154/2019-07

од 21.5.2019.

СВЕТ ОКО НАС

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана   Мићић

650-02-00134/2019-07 од 27.3.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00151/2019-07

од 14.5.2019.

                                                      

                

                                                    ТРЕЋИ РАЗРЕД

                                                    

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 3

за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00592/2019-07

од 11.2.2020.

У свету речи,

Читанка за српски

језик за трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи,

граматика за српски језик за трећи разред

основне школе

Јелена Срдић

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и

књижевности за

трећи разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Јелена Срдић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07 од 4.2..2020.

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 3,

уџбеник за трећи разред основне школе

 

(први, други, трећи и

четврти део)

 

Сенка Тахировић Раковић,

Ива Иванчевић Илић

650-02-00619/2019-07 од 28.1.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 3,

уџбеник за трећи разред основне школе

Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07 од 11.2.2020.

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

650-02-00461/2019-07 од 17.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„НОВИ ЛОГОС

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00596/2019-07 од 4.2.2020.

         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК 4

за четврти разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.

 

Бескрајне речи,

Читанка

за српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић

 
   

Дар речи,

Граматика

за српски језик за четврти разред основне школе

Јелена Срдић,

Зорана Петковић

 

Радна свеска

уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред

основне школе

Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић,

Зорана Петковић

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„THE ENGLISH BOOK”

Happy Street 2, 3rd edition, енглески језик за четврти разред основне школе;

четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна

свеска)

Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

 

МАТЕМАТИКА

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„НОВИ ЛОГОС”

Природа и друштво 4,

уџбеник за четврти разред основне школе

 

Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић

Ивана Петровић

Иван Матејић

650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.

 
   

Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић, Гордана Мићић

650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

 

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура за четврти разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.

 
           

                                                               ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
    “АРХИКЊИГА”

Читанка 5,

Српски језик и књижевност запети разред основне школе

ћирилица

Снежана Булат

650-02-00139/2022-07 од 27.1.2023.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT” Немачки језик 5, MAGNET NEU 1,уџбеник за 5.разред,

Весна Николоски,

Ђорђо Мота

650-02-00028/2018-07 од 20.2.2018.

Немачки језик 5,

MAGNET NEU 1,радна свеска за 5. разред

Весна Николоски,

Ђорђо Мота

„ЕДУКА”

 

OVER THE MOON 5, енглески језик за пети разред основне школе;први страни језик пета година учења уџбенички комплет

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД)

Божидар Никић 650-02-00411/2022-07 од 6.2.2023.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT”

Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Емина Живковић,

Љиљана Недовић

650-02-00042/2022-07 од 6.2.2023.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„Нова школа доо“ Београд

Фондација Алек Кавчић

Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Драгана Јанковић 650-02-00160/2022-07 од 27.1.2023.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
ЈП“ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Биологија 5, за пети разред основне школе;

ћирилица

Ана Пауновић,

Тијана Морић

Јелена Благојевић,

Наташа Јановић, Маја Срдић

650-02-00409/2019-07 од 30.12.2019.

 

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
КLETT“

Математика , уџбеник за пети разред основне школе

ћирилица

Небојша Икодиновић

Слађана Димитријевић

650-02-00170/2018-07 од 26.2.2018.

Математика , збирка задатака за пети разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић , Ненад Вуловић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„BIGZ školstvo”

Музичка култура 5 за пети разред основне школе;уџбеник у електронском облику;

ћирилица

Маја Обрадовић 650-02-00007/2022-07 од 6.2.2023.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„KLETT”

Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе;уџбеник у електронском облику

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00075/2022-07 од 24.1.2023.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);

ћирилица

Жељко Васић

Дијана Каруовић

650-02-00060/2022-07 од 9.2.2023.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство за пети разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић 650-02-00345/2022-07 од 05.12.2022.

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00119/2019-07

од 27.3.2019.

Извор,

Читанка за шести разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6,

уџбеник за шести разред основне школе

Весна Ломпар

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

Maximal 2,

немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два компакт диска)

Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Клаудија Брас,

Дагмар Глик,

Јулија Катарина Вебер,

Лидија Шобер

650-02-00081/2019-07

од 4.4.2019.

„ЕДУКА”

Over the Moon 6, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио компакт диска)

Божидар Никић

650-02-00442/2018-07

од 20.3.2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00086/2019-07

од 11.4.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић

650-02-00202/2019-07

од 10.5.2019.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Ивана Коматина,

Јелена Јеврић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Радомир Ј. Поповић

650-02-00103/2019-07

од 14.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

Географија,

уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Тања Парезановић

650-02-00117/2019-07

од 21.5.2019.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”

Физика 6,

уџбеник за шести разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00104/2019-07

од 20.5.2019.

Физика 6,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„Математископ”

Математика,

уџбеник за шести разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00039/2019-07

од 21.5.2019.

Математика,

збирка задатака за шести разред основне школе

Наташа Алимпић,

Гордана Поповић,

Никола Вигњевић

Владимир Стојановић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 6;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”

Биологија

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00045/2019-07

од 14.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Жељко Васић,

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Марија Бокан

650-02-00089/2019-07

од 21.5.2019.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство

за шести разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић,

Душан Мицић

650-02-00453/2018-07

од 20.5.2019.

СЕДМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И

КЊИЖЕВНОСТ 7

за седми разред

основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

  650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.

Плетисанка,

Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика,

Српски језик и

књижевност за седми

разред основне школе

Весна Ломпар

Радна свеска уз уџбенички комплет,

Српски језик и

књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Решења задатака,

Радна свеска 7 уз уџбенички комплет,

Српски језик и

књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„ЕДУКА”

Over the Moon 7, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

са компакт диском)

Божидар Никић

650-02-00425/2019-07 од 25.11.2019.

„KLETT”

Maximal 3,

немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт

диском)

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота,

Елжбијета Крулак Кемписти,

Дагмар Глик, Керстин Рајнке.

Аутори радне свеске: Јулија Катарина Вебер, Лидија Шобер,

Сандра Хоман, Дагмар Глик.

650-02-00531/2019-07 од 26.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра/покрајинског секретара

„KLETT”.

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00534/2019-07 од 20.1.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„БИГЗ школство”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00627/2019-07 од 28.1.2020.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„KLETT”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред

основне школе;

Радомир Ј. Поповић, Емина Живковић, Љиљана Недовић, Александар

Тодосијевић,

650-02-00577/2019-07 од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 7 за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00611/2019-07 од 5.2.2020.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„KLETT”

Физика 7, уџбеник за седми

разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.

Физика 7,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„KLETT”

Математика, уџбеник за седми разред основне школе

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

650-02-00536/2019-07 од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра/покрајинског секретара

ЈП „ЗАВОД ЗА

УЏБЕНИКЕ”

Биологија 7,

за седми разред основне школе;

ћирилица

Ана Пауновић,

Маја Срдић,

Тамара Бајчета

650-02-00384/2020-07

од 28.1.2021.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра/покрајинског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 7 ,

уџбеник за седми разред основне школе

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07 од 4.2.2020.

Хемија 7,

лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

 

Аутори збирке материјала: Иван Ђисалов,

Драган Урошевић.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења министра/покрајинског

секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми

разред основне школе;

ћирилица

Дијана Каруовић, Ерика Елеван

650-02-00517/2019-07 од 27.2.2020.

                                                  

                                                 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

НОВИ ЛОГОС

Техника и технологија за 7.разред основне школе

   Иван Ђисалов

   Дијана Каруовић

   Иван Палинкаш

650-02-00260/2021-07 од 28.1.2022.

ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00306/2020-07 од 23.12.2020.

 

Читанка 8,

за осми разред основне школе

 

Симеон Маринковић, Славица Марковић

 

Српски језик 8,

за осми разред основне школе

 

Симеон Маринковић

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„ЕДУКА”

Over the Moon 8, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска

и компакт диск)

Лара Штамбук, Гордана Ракић

650-02-00124/2020-07 од 26.10.2020.

„KLETT”

Maximal 4,

немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск)

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота, Елжбијета Крулак Кемписти, Дагмар Глик, Керстин Рајнке;

аутори радне свеске: Јулијана Катарина Вебер,

Лидија Шобер, Сандра Хоман,

Дагмар Глик

650-02-00255/2020-07 од 10.11.2020.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00235/2020-07 од 11.12.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„БИГЗ школство”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Марија Брајковић

650-02-00441/2020-07 од 22.2.2021.

ИСТОРИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

 

Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић

650-02-00297/2020-07 од 1.3.2021.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

Географија 8,

уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић

650-02-00391/2020-07 од 1.2.2021.

ФИЗИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

 

Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе

Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

Физика 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

МАТЕМАТИКА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„KLETT”

Математика 8,

уџбеник за осми разред

основне школе

Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић

650-02-00298/2020-07

од 16.12.2020.

Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија 8,

за осми разред основне школе;

ћирилица

Ана Пауновић, Маја Срдић, Тамара Бајчета

650-02-00383/2020-07 од 28.1.2021.

ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

Татјана Недељковић

650-02-00273/2020 -07

од 11.12.2020.

Хемија 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет;

ћирилица

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и технологија 8,

за осми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање);

ћирилица

Жељко Васић, Борислав Дакић

650-02-00282/2021 -07

од 28.1.2022.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења

министра

„НОВИ ЛОГОС”

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред

основне школе;

ћирилица

др Дијана Каруовић, мр Ерика Елевен

650-02-00287/2021 -07

Од 4.12.2020.