Бивши ученици

bivsi 1 bigbivsitekst
Од свог настанка до данас школа је изнедрила многе нараштаје. Међу има су академици, научни радници, знамените личности :


Лазар П. Костић, песник и академик
Јован Ћулум, академик
др Милета М. Магарашевић, радиолог, интерниста, професор Универзитета, почасни члан Медицинске академије
проф.др Страхиња Маринков, декан Медицинског факултета
проф.др Димитрије Пешић, физичар
проф.др Лазар Г.Маринков, физичар
проф.др Драгослав Петровић, физичар
проф.др Бранислав Ђурев, географ
проф.др Иса Граорац , педагошке науке
проф.др Драгослав Гаварић (млађи) , пољопривредне науке
проф.др Душанка Стојшин Инић, пољопривредне науке
Стеван Пешић, писац
Васа Јовановић, композитор

Од школске 1996/97. године наша школа проглашава
ученике генерацие:
1996/97.– Баби Даринка и Ердељан Весна
1997/98.- Пушић Даниела
1998/99.- То Милан
1999/00.- Ачански Јован
2000/01.- Маринков Сава
2001/02.- Пеић Радомир и Пушић Стеван
2002/03.- Марцики Игор
2003/04.- Маурић Невена и Сентиванац Мирана
2004/05.- Виикант Софија и Јелић Александра
2005/06.- Маринков Катица и Александар Илић
2006/07.- Гојић Горана и Викант Радован