Пројекти и секције

projekti 1 big
projekti naslov

Ове школске године фото секција је, после дуже паузе, почела са радом и евидентан је њен допринос и на   изаради овог сајта.

  Осим ове секције у школи раде и следеће секције
  (оне тренутно обухватају око 60% ученика):

 projekti 2 keramicari
мултимедија
  керамичарска
пчеларска
литерарна
  драмска
хор
 ликовна
  читалачка
новинарска
 научне групе
  спортске
аранжирње цвећа

Стручни актив наше школе урадио је Школски развојни план и пројекат ''Учионица у природи'', са развојним циљевима :

  I Подизање квалитета наставе и ваннаставних активности
projekti 3 priroda II Подизање еко-, етно- свести ученика, наставника и шире друштвене заједнице
III Туристичка валоризација образовних садржаја и природних ресурса окружења школе

С обзиром на то да је школа 27.10.2005.године потписала Уговор са Министарством просвете и спорта Републике Србије, очекујемо неповратна новчана средства у висини од 371.500,00 динара за реализацију Пројекта.
''Учење на даљину'' је назив пројекта у коме такође учествује и наша школа, заједно са још четири основне школе и Средњом машинском школом из Новог Сада, као носиоцем пројекта. Циљ пројекта је повезивање ових школа у заједнички систем, како би се предавање које се изводи у некој од наведених школа могло пратити у осталим. Ово је први пројекат оваквог типа у Србији, те се његова примена очекуе и у осталим школама.